Acute crisissituatie? Bel: 0031 850 647 882

HomeCases

Cases

Wij zijn onder meer betrokken (geweest) bij de volgende cases. 

Crisis | Continuïteitsproblemen bij een ziekenhuis

Een ziekenhuis dreigt begroting voor komende jaar niet sluitend te krijgen. Op korte termijn dreigen al betalingsproblemen die de zorgverlening zullen beïnvloeden. Handson helpt om een crisiscommunicatieplan op te stellen voor het geval er vroegtijdige publiciteit en onrust ontstaat. Daarnaast helpt Handson in een organisatiebreed crisisteam de onderhandelingen voor te bereiden waarin met de ‘key stakeholders’ de begrotingsproblemen uiteindelijk structureel opgelost worden. De focus van Handson ligt daarbij op de pitch en presentatie van onderhandelingsinzet. Meerdere settings worden vooraf geoefend, inclusief de uiteindelijke toelichting in de media.

Issue | Foutieve berekeningen onderzoeksinstelling

Een gerenommeerde onderzoeksinstelling levert onbewust foutieve inputgegevens voor de milieu & effectrapportage van een landelijk omstreden infrastructuurproject. De fouten komen aan het licht in een cruciale fase van de politieke besluitvorming over het infraproject. De specialisten van Handson analyseren de situatie door de ogen van direct betrokken stakeholders. En helpen het management een crisisaanpak te formuleren die de de impact op stakeholders centraal stelt en zo de reputatieschade beperkt. Daarnaast helpt Handson bij de voorbereiding van optredens in de media en een hoorzitting in de Tweede Kamer. Deze worden vooraf geoefend.

Issue | Onrust over de moraal van een verzekeraar

Een landelijke aanbieder van verzekeringen wordt in de media en de Tweede Kamer beticht van zogenaamde risicoselectie. De reclamecampagne van de verzekeraar zou de indruk wekken dat alleen bepaalde groep mensen een zorgverzekering bij het bedrijf kan afsluiten. Een groep waarvan bekend is dat deze minder zorgrisico’s hebben.  Handson helpt de angel uit dit debat te halen door meer duidelijkheid te bieden aan Kamerleden en media over de acceptatie van nieuwe klanten en de opdrachtgever te bewegen de marketingstrategie enigszins aan te passen.

Crisis | Faillissement van een ziekenhuisgroep

Een ziekenhuisgroep staat op omvallen. Binnen een week moet de bekendmaking van surseance van betaling en aansluitend faillissement worden voorbereid. De specialisten van Handson stellen een draaiboek op voor de bekendmaking en managen de communicatie rond de bekendmaking naar alle stakeholders met nadruk op medewerkers, patiënten en leveranciers. Werkzaamheden omvatten onder meer de productie van statements, speeches en Q&A’s, coachen en trainen van het ziekenhuisbestuur, organiseren medewerkersbijeenkomsten, persconferentie en 1-op-1 interviews, woordvoering en begeleiden van de inkomende curatoren bij de eerste contacten met alle stakeholders.

Crisis | Faillissement en doorstart van een retailketen

Een landelijke modeketen gaat net wanneer de voorjaarszon doorbreekt failliet. De curator moet drastisch inkrimpen in het winkelaanbod en tegelijk een doorstart realiseren. Essentieel voor het succes daarvan is de inzet van alle medewerkers en zo min mogelijk disruptie voor klanten. De specialisten van Handson helpen de in- en externe aankondiging van het faillissement in het perspectief van een doorstart te plaatsen. Als processtap in plaats van eindstation. Met inzet van videoboodschappen worden medewerkers geïnformeerd en gestimuleerd te blijven bijdragen ondanks het aangekondigde ontslag van alle medewerkers en alle onzekerheid over de toekomst. Met de voorjaarszon als steun in de rug draaien de winkels in de weken na faillissement beter dan ooit. En zetten zichzelf zo in de etalage voor een geslaagde overname en doorstart.