Acute crisissituatie? Bel: 0031 622 795 569

HomeAdvies

Handson Advies

Issue- en crisisbestendigheid verbeteren

Handson AdviesCrisissituaties overvallen een organisatie per definitie. Issues zijn maar in beperkte mate te voorzien. Voorbereiding lijkt daarom onmogelijk, maar het tegendeel is waar. Afspraken vooraf over de besluitvorming en verantwoordelijkheden helpen om de chaos tijdens een ‘live’ situatie te verminderen. En risico-inventarisaties helpen de voorbereiding op de 'meest waarschijnlijke' issues en crisis nu al te beginnen. Dit alles vergroot de kans om ongeschonden of zelfs sterker uit een issue of crisis te komen. 

Voorbereiding is het halve werk. Wij helpen u daarbij. 

> Issue- & crisisworkshops

Onze workshops geven een inkijk in de dynamiek van issues en crises. Tijdens deze workshops bespreken wij in het oog springende voorbeelden van ernstige reputatieschade, en gaan we met korte desktop scenario’s in op de issue- en crisissituaties van onze opdrachtgevers. In een actieve dialoog bespreken we de mogelijke gevolgen van een issue of crisis. Op grond van ervaring garanderen wij dat deze sessie minstens vijf concrete verbeterpunten voor uw crisisparaatheid oplevert. 

> Besluitvormingsmethode rond issues & crisis

U kunt zich niet voorbereiden op elke denkbare crisissituatie. Maar u kunt wel afspraken maken over de wijze waarop u elke denkbare situatie tegemoet treedt. Met onze beproefde issue- en crisisbesluitvormingsmethode helpen wij u en uw team om klaar te zijn voor het onbekende.  Deze methode helpt om ondanks chaos en grote tijdsdruk snel tot de juiste interventies, gedragingen en boodschappen te komen. En is dus bruikbaar in iedere situatie. De Handson crisisbesluitvormingsmethodiek richt zich op snelle analyse en zorgt voor een duidelijke toedeling van acties. De methodiek wordt in een workshop van een dag overgedragen en kan daarna met gerichte oefeningen worden getraind. 

> Draaiboek ontwikkeling

Op basis van een risico-inventarisatie van uw organisatie helpen wij draaiboeken te ontwikkelen of tegen het licht te houden. Iedere crisis is uniek. Daarom ontwikkelen wij voorbereidingsdraaiboeken met heldere escalatieladders, verantwoordelijkheidsverdelingen en bruikbare basisinformatie. Ook inventariseren wij de informatiebehoefte die bij een crisis rond uw belangrijkste risico’s zal ontstaan. Denk bij dit laatste aan ‘persklare’ Q&A’s en infographics over de chemicaliën en bewerkingsprocessen in een chemisch bedrijf. Of een duidelijke, bondige samenvatting van het medische foutenbeleid van een ziekenhuis. Klaar om bij ongeacht welke crisis te gebruiken. Dit soort voorbereiding helpt u om in tijden van crisis snel te kunnen reageren en focus te houden op de actuele situatie.

 Neem contact op