Acute crisissituatie? Bel: 0031 850 647 882

HomeTraining

Handson Training

Oefenen in een veilige omgeving

+++ update: (media)trainingen zijn mogeljk met inachtneming van de coronamaatregelen: op gepaste afstand of online +++

Handson TrainingUw draaiboeken voor  issue- en crisismanagement komen tot leven in trainingen en simulaties. Door regelmatig te oefenen ontstaat het ‘spiergeheugen’ dat nodig is om issues en crisis goed te managen. Naast gerichte trainingen kunnen wij ook crisissituaties tot leven brengen in de Handson Simulator. 

De trainingen van Handson Partners vergroten de crisisbestendigheid van uw organisatie.

> Training besluitvorming issues & crisis

In deze realistische training oefenen we met de deelnemers de besluitvorming over de aanpak van een crisissituatie. Aan de hand van een op maat gemaakt scenario oefenen wij de (directie)vergaderingen om tot een strategie te komen. Het team leert hoofd- en bijzaken te scheiden en om te gaan met gebrekkige informatie en tijdsdruk. Tijdens de oefening komt het team tot een issue- /crisisaanpak en helderheid over de kernboodschap naar verschillende stakeholders, waaronder de media.

Deze training kan zowel ‘paper based’ als in de realistische oefenomgeving van de Handson Simulator worden aangeboden.

> Training crisiscommunicatie

Communicatie is essentieel om tijdens crisissituaties het vertrouwen in een organisatie niet verder onder druk te zetten. De training crisiscommunicatie gaat in op wijze waarop betrouwbare en consistente informatievoorziening kan bijdragen aan reputatiebehoud. En hoe dat doorwerkt in boodschapformuleringen en informatiebeleid. Ook bespreken we voorbeelden rond de omgang met actievoerders, het voeren van een dialoog, het omarmen van kritiek en het maken van publieke excuses. 

> Handson Simulator

De Handson Simulator biedt een complete en besloten online oefenomgeving. Hiermee brengen wij een crisissituatie tot leven. De simulator 'bombardeert' de deelnemers met input van stakeholders, fictieve mediaberichtgeving (print, radio- en TV) én reacties op uiteenlopende social mediaplatformen (bv. Twitter, Facebook en de eigen website). Iedere deelnemer heeft een eigen rol en krijgt slechts een deel van de beschikbare informatie passend bij die rol. Het komt dus aan op samenwerking en heldere besluitvorming. Deze bewezen wijze van simuleren geeft medewerkers inzicht op wat er van hen wordt gevraagd als de reputatie in het geding is. Het biedt organisaties de mogelijkheid om draaiboeken te maken of aan te passen aan de hand van de gesimuleerde praktijk. 

De Handson Simulator kan gekoppeld worden aan oefeningen van GRIP of andersoortige rampenbestrijdingsteams, bijvoorbeeld om een realistische 'mediafeed' in de oefening te brengen. Ook kan de training modulair uitgebreid worden met suboefeningen voor communicatieteams om daadwerkelijke content (persberichten, emails, social media posts etc.) te maken op basis van directiebesluiten. Deze kunnen in real time 'gepubliceerd' worden en daarmee het verloop van de oefening beïnvloeden.         

> Mediatraining

Wie oefent voor de radiomicrofoon of televisiecamera ervaart dat een mediaoptreden niet makkelijk is. De concrete oefeningen tijdens een mediatraining geven zelfinzicht en maken duidelijk wat u beter wel en niet kunt doen in een gegeven situatie. Naast het oefenen van gerichte situaties besteden wij ook aandacht aan de mores in de journalistiek. De interviews tijdens de trainingen gaan altijd over de onderwerpen waar u als opdrachtgever mee van doen heeft en worden geoefend in uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan radio of tv-interview, kruisgesprekken, persconferenties en ‘overvalsituaties’. 

 

 Neem contact op